Ohita navigaatio

OAJ:n eläkekoulutus ti 12.9. klo 17-19 juristi Kai Kullaa

OAJ:n juristi Kai Kullaan eläkekoulutus tiistaina 12.9.2023 klo 17-19 Teamsissä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFkOGRmOTctNjY3MC00NGEzLTljMWItZjgxZThmNWQ2N2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f56bc68-4aa2-4722-9233-bdfefe459f07%22%2c%22Oid%22%3a%22aff58a47-14dd-45c5-85e4-712563afa4cd%22%7d

 

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 1 200 jäsentä.