Ohita navigaatio

Haku auki: VUODEN 2022 HYVÄN OPETTAJAN TUNNUSTUSPALKINTO

OAJ:n Kainuun alueyhdistyksen jäsenyhdistysten hallitukset
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen jäsenyhdistysten hallitukset

 

Oulun lääninhallituksen sivistysosasto teki vuonna 2000 aloitteen, että opettajan työn yleisen arvostuksen kohottamiseksi palkitaan yksi Oulun läänin opettaja vuosittain hyvän opettajan palkinnolla. OAJ:n Kainuun alueyhdistys ja OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys jatkavat alueillaan tätä perinnettä.
Alueyhdistysten hallitukset kehottavat jäsenyhdistystensä hallituksia käynnistämään omalla toiminta-alueellaan HYVÄ OPETTAJA -ehdokkaan etsimisen. Tunnustuksen saajaa voi ehdottaa jokainen alueyhdistyksien jäsenyhdistys riippumatta koulutusasteesta.
Tunnustuksen saaja valitaan kaksivaiheisesti. Alueyhdistysten hallitukset käsittelevät alueeltaan tulleet esitykset, joista OAJ Kainuu valitsee yhden ja OAJ Pohjois-Pohjanmaa kaksi ehdokasta edelleen esitettäväksi. Lopullisen valinnan tekee hallitusten esityksistä tänä vuonna Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen. HYVÄ OPETTAJA -tunnustuksen saaja julkistetaan OPI23-tapahtumassa 4. päivä helmikuuta 2023.

Hyvän opettajan valinnassa painotetaan vahvaa opettajuutta.
Palkinnon arviointikriteerit:
1. on karismaattinen persoona, jolla on nöyryyttä ja viisautta
2. osaa hyvin opettaa ja kasvattaa
3. on taitava ja innostava
4. osallistuu opetuksen kehittämistyöhön
5. panee persoonansa peliin
6. positiivinen elämänasenne heijastuu oppilaisiin, opettajatovereihin ja koteihin
7. toteuttaa hyvää yhteistyötä kodin ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Yhdistyksiä pyydetään lähettämään ehdotuksensa perusteluineen 20.11.2022 mennessä.

OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueelta toimistosihteeri Päivi Pykylle toimistosihteeri@oajpohjoispohjanmaa.fi
OAJ Kainuun alueelta OAJ Kainuun sihteeri Eija Pekkoselle eija.pekkonen@kamk.fi

 

Puheenjohtaja Erika Mankinen, OAJ Kainuu

Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö, OAJ Pohjois-Pohjanmaa

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 1 200 jäsentä.