Ohita navigaatio

HAE ALUEASIANTUNTIJAKSI OAJ KAINUUN TOIMIALUEELLE

OAJ:n Kainuun alueyhdistys ry hakee alueasiantuntijaa 1.8.2023 alkaen.

Alueasiantuntijan toimikausi on kolme vuotta 1.8.2023 – 31.7.2025.

Tehtäväkuvausta

Alueasiantuntijan toimenkuva koostuu seuraavasta kolmesta päätehtävästä:

Sopimusedunvalvoja

  • palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen
  • suuret linjat – ei yksityiskohtaisia sopimustulkintoja (kokonaisnäkemys edunvalvonnasta)
  • YT-toimijoiden tukihenkilö alueella

Koulutuspoliittinen vaikuttaja

  • seuraa, vaikuttaa ja konsultoi koulutuspoliittisissa asioissa
  • yhteydenpito toiminta-alueen yhteistyötahoihin

OAJ:n edustaja alueella

  • toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan kanssa
  • osallistuu alueellaan järjestettävään koulutustoimintaan
  • pitää yhteyttä alueensa muiden järjestöjen edustajiin

Päätehtävien painopiste voi vaihdella eri alueilla, mutta perustehtävän määrittelee OAJ:n hallitus.

Alueasiantuntija työskentelee kaikkien opettajaryhmien asioiden edistämiseksi alueella. Alueasiantuntija on hyvä olla tuntemusta alueellisesta koulutus-, kasvatus- ja tutkimuskentästä. Kokemus OAJ toiminnasta, luottamusmiestoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta katsotaan eduksi alueasiantuntija valittaessa.

Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen tehtäväkentän. OAJ antaa hyvää koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuden alueasiantuntijana toimiville. Ostamme alueasiantuntijalle työaikaa 1pv/vko. Alueasiantuntija osallistuu OAJ Kainuun hallituksen kokouksiin sekä tarvittaessa työvaliokunnan ja jaostojen kokouksiin. Alueasiantuntija toimii tiiviissä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan kanssa.

Jos koet, että alueasiantuntijan tehtävä kiinnostaa, niin lähetä OAJ:n Kainuun alueyhdistys ry:lle vapaamuotoinen hakemus 30.3.2023 mennessä osoitteella: erika.mankinen@edukajaani.fi. Nykyinen OAJ Kainuun alueasiantuntija on ilmoittanut kiinnostuksensa jatkaa tehtävässä.

OAJ Kainuun hallitus tekee esityksen henkilöstä OAJ:n hallitukselle huhtikuun alkupuolella.

OAJ:n hallitus päättää valinnasta huhti-toukokuun aikana.

 

Erika Mankinen

Puheenjohtaja

OAJ Kainuu

 

+358 440 749 835

erika.mankinen@edukajaani.fi

 

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 1 200 jäsentä.