Ohita navigaatio
< Kaikki tapahtumat

Vuosikokous

21.4.2023

Tervetuloa OAJ:n Kainuun alueyhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen perjantaina 21.4.2023  klo 17.30 hotelli Kajanukseen.

Kokouksen aluksi kuulemme pienet puheenvuorot valtakunnan tasolla OAJ Kainuuta edustavilta opettajilta.

Sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa maalis-huhtikuussa ja 14 §:n mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä tai sähköpostitse.

Sääntöjen 11 §:n mukaan yhdistyksellä on oikeus lähettää vuosikokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jokaista alkavaa kymmentä vuosikokousta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän tilaston osoittamaa maksuvelvollista jäsentä kohti. Jokaisella äänivaltaisella kokousedustajalla on yksi ääni. Paikallisyhdistykset toimittavat viralliset osallistujalistat, joihin on eritelty viralliset vuosikokousedustajat.

Kokouskutsu on paikallisyhdistysten valitsemille vuosikokousedustajille sekä muulle jäsenistölle.
Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki OAJ Kainuun jäsenyhdistysten jäsenet siten, että kokouksen äänioikeus on rajattu paikallisyhdistysten valitsemille vuosikokousedustajille. Paikallisyhdistykset toimittavat osallistujalistat, joihin on eritelty viralliset vuosikokousedustajat (= äänioikeutetut osallistujat) sekä kaikkien erikoisruokavaliot viimeistään 5.4.2023  klo 16.00 mennessä.

Seuraa oman yhdistyksen ilmoittelua ja ilmoittaudu yhdistyksesi ilmoittamaan päivään mennessä.
Kokouksen jälkeen tarjotaan illallinen. Ilmoittakaa mahdollisista ruoka-allergioista vuosikokousilmoittautumisen yhteydessä.

Paikallisyhdistykset maksavat kokouksen matkakulut ja alueyhdistys tarjoaa illallisen.