Ohita navigaatio

Miten voi palauttaa sellaista, mitä ammattikorkeakouluilla ei ole koskaan ollutkaan?

(Alla oleva mielipidekirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 30.8.2022.)

 

Kainuun Sanomissa (24.8.2022) julkaistiin mielipidekirjoitus varhaiskasvatuksen koulutuksen palauttamisesta ammattikorkeakouluille. Jutun lähtökohtana oli tiedeministeri Petri Honkosen (kesk) kommentit sosionomin kelpoisuuden palauttamisesta varhaiskasvatuksen opettajan toimeen alan työvoimapulan parantamiseksi. 

Ministeri Honkosen ehdotus edellyttäisi varhaiskasvatuslain muuttamista. Varhaiskasvatuksesta vastaava opetusministeri Li Andersson (vas) tyrmäsi Honkosen aikeet Suomenmaa-lehdelle 24.8.2022 antamassaan haastattelussa.

Ammattikorkeakouluissa ei ole koskaan koulutettu varhaiskasvatuksen opettajia, joten koulutustakaan heille ei voi näin ollen palauttaa. Ammattikorkeakoulussa opiskellut sosionomi, jolla on ollut varhaiskasvatuksen opintoja, on ollut pätevä toimimaan varhaiskasvatuksen opettajan toimessa, ja tämä pätevyys jatkuu hänellä edelleen. Viimeiset opettajan pätevyyden saavat sosionomit valmistuvat vuoden 2023 aikana. Tämän jälkeen uuden lain mukaiset varhaiskasvatuksen sosionomit saavat pätevyyden varhaiskasvatuksen sosionomin toimeen.

Maassamme varhaiskasvatus on määritelty osaksi opetushallinnon alaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, joten se ei ole enää sosiaalihuoltoa. Varhaiskasvatus on osa lapsen oppimispolkua, ja se nähdään lapsen oikeutena sekä mahdollisuutena. Sillä on keskeinen merkitys koulutuksellisen tasa-arvon edistäjänä ja taloudellisten, inhimillisten sekä kotitaustoista johtuvien erojen tasapainottajana.

Varhaiskasvatus on laissa määritelty toiminnaksi, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviin vaaditaan yliopistoissa suoritettava kasvatustieteisiin perustuva varhaiskasvatuksen kandidaatin tai maisterin tutkinto ja sosionomin tehtäviin AMK:ssa suoritettava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, joka pohjautuu sosiaalitieteisiin. Varhaiskasvatuksen kentällä työskentelee tulevaisuudessa uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti molempiin ammattiryhmiin kuuluvia ammattilaisia. 

Lakiuudistus ei ole aiheuttanut varhaiskasvatuksen opettajapulaa. Pulan taustalla on se, ettei varhaiskasvatuksen opettajia ole pitkään aikaan koulutettu yliopistoissa riittävästi. Opettajia saadaan lisää, jos yliopistoissa lisätään koulutuspaikkoja, parannetaan varhaiskasvatuksesta vastaavien opettajien työoloja ja palkkausta esimerkiksi palkkaohjelmalla sekä huomioidaan koulutus palkkausperusteissa. Nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat myös opettajien veto- ja pitovoimaan.  

Tuntuu, että tulevat eduskuntavaalit alkavat näkyä viime viikkojen mediakeskusteluissa varhaiskasvatuksen koulutuspolitiikasta, varhaiskasvatuslaista ja kelpoisuuksista. Puoluetta ja omaa itseä tuodaan esille kärkevilläkin mielipiteillä ja  esiinnytään varhaiskasvatuskentän asiantuntijoina tuntematta ja tietämättä tarkemmin erilaisten koulutusten tuomaa osaamista ja asiantuntijuutta päiväkodin arjessa. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kentällä tarvitaan työ- ja kehittämisrauhaa sekä aikaa toteuttaa varhaiskasvatuslain linjaamaa varhaiskasvatussuunnitelmaa ja laadukasta pedagogiikkaa yhteistyössä eri ammattiryhmien kesken.

OAJ Kainuu 

Varhaiskasvatusjaos

 

Marja-Riitta Komulainen

päiväkodin johtaja ja luottamusmies

 

Anita Räsänen

päiväkodin johtaja ja VOL:n hallituksen jäsen

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 1 200 jäsentä.